Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen DPS BV en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid

DPS BV hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om gaan met de persoonsgegevens;
 • Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
 • Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij DPS BV geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen of als u zich laat registreren als klant. Tevens kan DPS BV persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DPS BV verstrekt. Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • (Voor)na(a)m(en)
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Curriculum Vitae
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Inloggegevens
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Opleidingsniveau
 • Technische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, cookies en het surfgedrag op onze website
 • Website url

WAAROM DPS BV GEGEVENS NODIG HEEFT

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • Om de mogelijkheid te bieden om producten bij ons te bestellen;
 • Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
 • Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met betrekking tot de producten/diensten van DPS BV, door middel van automatische e-mails of post;
 • Om (open)sollicitaties te verwerken;
 • Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop en de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
 • Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren.
 • Om te factureren.
 • Om (arbeids)overeenkomsten op te stellen.

HOE LANG DPS BV GEGEVENS BEWAART

DPS BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

DPS BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE EN COOKIES

Op de website van DPS BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DPS BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

DPS BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DPS BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DPS BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DPS BV heeft hier geen invloed op.

DPS BV heeft Google geen toestemming gegeven om via DPS BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dpsbv.com.

BEVEILIGEN

DPS BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens.

De website van DPS BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DPS BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DPS BV op via info@dpsbv.com.

DPS BV is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
DPS BV, Bredaseweg 37, 4844 CK Terheijden, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
20055235

Telefoon:
+31 (0)76 593 91 91

E-mailadres:
info@dpsbv.com

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op 3 mei 2021.